Badanie rynku : analiza rynku, badanie konkurencji, benchmarking, SWOT, PEST, analizy portfelowe

Pozyskiwanie klientów zagranicznych

Lokalna obecność handlowa : pomoc w budowaniu trwałych relacji biznesowych

Marketing eksportowy : prowadzenia działań marketingowych w całości albo doradztwo

Uzupełnianie kompetencji w procesie sprzedaży na rynku skandynawskim – workshopy

Rekrutacja handlowców, export managerów i dyrektorów sprzedaży na rynek skandynawski