• badanie rynku szwedzkiego : analiza rynku szwedzkiego, badanie konkurencji, benchmarking, SWOT, PEST, analizy portfelowe
  • strategia eksportowa : zbudowanie strategii ekspansji na rynek szwedzki
  • pozyskiwanie klientów na rynku szwedzkim : poszukiwanie i weryfikacja klientów zagranicznych, wsparcie w negocjacjach
  • lokalna obecność handlowa : pomoc w budowaniu trwałych relacji biznesowych
  • kontrakty : weryfikowanie, opracowywanie kontraktów
  • targi : organizacja targów,
  • marketing eksportowy na rynek szwedzki : doradztwo w przygotowaniu i wykorzystaniu narzędzi promocyjnych i marketingowych w B2B i B2C na rynku szwedzkim
  • tłumaczenie przysięgłe i zwykłe : PL – SE, SE-PL
  • uzupełnianie kompetencji w procesie sprzedaży na rynku szwedzkim – szkolenia

KONTAKT :

email. : info@malgorzatazarzycka.com

tel. 0046 767 749 216