• Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Małgorzata Zarzycka – Mallbacken 281, 686 97 Lysvik.
 2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora. 
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Małgorzata Zarzycka nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na Małgorzata Zarzycka.
 • Dane Osobowe
 1. Małgorzata Zarzycka przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Małgorzata Zarzycka w ramach oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Małgorzata Zarzycka.
 2. Małgorzata Zarzycka może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Małgorzata Zarzycka, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
 3. Małgorzata Zarzycka wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Małgorzata Zarzycka zalicza: 
  1. Imię, Nazwisko, adres email, numer telefonu
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Małgorzata Zarzycka jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
  1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
  2. realizacji zamówień na Produkty i usługi Małgorzata Zarzycka
  3. reakcji na informacje przesłane Małgorzata Zarzycka z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
  4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów, materiałów),
  5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Małgorzata Zarzycka oraz Produktów i usług partnerów handlowych Małgorzata Zarzycka, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 5. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Małgorzata Zarzycka.
 8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 9. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Małgorzata Zarzycka będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
 10. Małgorzata Zarzycka będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Małgorzata Zarzycka, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Małgorzata Zarzycka.
 11. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Małgorzata Zarzycka, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny Małgorzata Zarzycka wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej Małgorzata Zarzycka (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony Małgorzata Zarzycka nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę Małgorzata Zarzycka.
  3. {dane zagregowane} 
 13. W przypadku uzyskania przez Małgorzata Zarzycka wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Małgorzata Zarzycka niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Małgorzata Zarzycka może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 14. Dane osobowe przechowywane są przez okres do wypowiedzenia przynależności.
 • Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny Małgorzata Zarzycka /www.malgorzatazarzycka.com i jej poddomen 
 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej Małgorzata Zarzycka, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 • Korzystanie z formularza kontaktowego
 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Małgorzata Zarzycka skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów, materiałów)
 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Małgorzata Zarzycka i dostępnych na Małgorzata Zarzycka wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu, materiałów). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Małgorzata Zarzycka zwracać się do czytelników po imieniu.
 • Zamawianie usług i produktów
 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Małgorzata Zarzycka za pośrednictwem Małgorzata Zarzycka możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Małgorzata Zarzycka (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Małgorzata Zarzycka oraz partnerów handlowych Małgorzata Zarzycka)
 3. Małgorzata Zarzycka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Małgorzata Zarzycka.
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Małgorzata Zarzycka, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Małgorzata Zarzycka.
 5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Małgorzata Zarzycka. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 • Jawne Dane Osobowe
 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Małgorzata Zarzycka przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Małgorzata Zarzycka nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Inne formularze
 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Małgorzata Zarzycka i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Małgorzata Zarzycka nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Partnerzy
 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Małgorzata Zarzycka. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Małgorzata Zarzycka nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Zmiany Polityki Prywatności
 1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Małgorzata Zarzycka nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Małgorzata Zarzycka serwisu i newsletterów.