Szwecja i Agencja Obrony Psychologicznej (MPF)

Agencja Obrony Psychologicznej jest w stanie wysokiej gotowości wobec Rosji próbującej w ostatniej chwili wpłynąć na przebieg wyborów, które kończą się w niedziele.

Temat w artykule o tym, do którego link w komentarzu przybliża Charlotte Wagnsson, profesor nauk politycznych w Norweskiej Akademii Obrony, która studiowała rosyjskie wpływy informacyjne.
Jej zdaniem należy uważać na kampanie krótkoterminowe oraz poważniej przyjrzeć się długofalowemu wpływowi informacyjnemu o niskiej intensywności, jaki Rosja wykorzystuje do dzielenia innych krajów.

Interesem może być właśnie zasianie pewnych idei, na przykład popychanie rozwoju w kierunku bardziej antyliberalnym lub podburzanie różnych stron ideologicznych przeciwko sobie. Chodzi o pracę długoterminową mówi Wagnsson.

Według niej, długofalowe próby wywierania wpływu polegają między innymi na podważaniu zaufania do władz i polityków, a częścią tego mogą być bardziej krótkoterminowe kampanie, takie jak kwestionowanie szwedzkiego procesu wyborczego.

Nie chodzi o to, że Szwecja jest szczególnie ważna dla Rosji, ale o to, że wszystkie kraje w Europie są ważne dla Rosji. Co do Szwecji to Rosja używa jej jako przykład złego państwa liberalnego.


#szwecja
#skandynawia
#zarzyckazeszwecji