Szwecja i internet 💻

👉 W Szwecji 95 procent populacji, czyli prawie 8 milionów osób w wieku od 16 do 85 lat, korzystało z internetu w ostatnim kwartale.

👉 Największy odsetek użytkowników jest wśród osób do 64 roku życia.

👉Dziewięć na dziesięć osób w wieku 65-74 lata i osiem na dziesięć osób w wieku 75-85 lat stwierdziło, że korzystało z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2022 r.

👉 Ponad połowa osób w wieku 65-74 lat i prawie co trzecia osoba w wieku 75-85 lat otrzymywała pocztę rządową cyfrowo w ciągu ostatniego roku.