W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku w Szwecji urodziło się 54 560 dzieci.

To spadek o 6,7 proc. w porównaniu z I półroczem 2021 roku – i najmniejsza liczba urodzeń od 2006 roku.

Natomiast populacja Szwecji wzrosła o 35 533 osób w pierwszej połowie 2022 roku, co odpowiada wzrostowi o 0,3 %.
W dniu 30 czerwca łączna zarejestrowana ludność wynosiła 10 487 859 osób.