Według nowych prognoz szwedzki wzrost gospodarczy w 2022 roku uplasuje się na poziomie 1,9 %, wcześniejsze prognozy zakładały 2,5%.

Wzrost na 2023 przewidywany jest na poziomie 0,5 %, wcześniejsze prognozy przewidywały 1,5 %.