Szwecja i zaangażowana młodzież

☛ 636 dzieci i młodzieży, z których najmłodsze ma siedem lat wniosło pozew zbiorowy wobec państwa szwedzkiego za brak politycki ochrony środowiska

➤ Państwo według dzieci zawodzi na kilku etapach :

1. Nie zbadało, jak duży powinien być udział Szwecji w globalnych pracach klimatycznych – tj. jak szybko szwedzkie emisje muszą się zmniejszyć.

2. Ponadto brakuje wykonalnych planów kompleksowych redukcji emisji. Organizacja uważa, że nawet emisje, które nie są obecnie objęte szwedzkimi celami klimatycznymi, muszą zostać zredukowane.

3. Wreszcie, państwo również zawiodło we wdrażaniu planu redukcji emisji, pisze organizacja w swoim pozwie.